Menu
Zmluva o spracovanie dát

Týmto súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov v podobe mena, priezviska - doplniť kategórie údajov, ktoré sú potrebné na vytvorenie účtu u spoločnosti Impacto.sk- Impacto.cz na účely nastavenia a udržiavanie používateľského konta internetového obchodu prevádzkovaného na webovej stránke Impacto.sk- Impacto.cz l za podmienok popísaných v pravidlách zverejnených na tejto webovej stránke. Bolo mi informované, že môžem kedykoľvek stiahnuť môj súhlas.

Poskytovanie dát je dobrovoľné, ale je nevyhnutné pre vytvorenie a udržiavanie používateľského účtu. Základom pre spracovanie údajov je môj súhlas.

Príjemcovia týchto dát môže byť poskytovatelia subdodávatelia pre Impacto.sk- Impacto.cz dopravy, účtovníctvo, dane, účtovníctvo, informačné technológie, a osoby oprávnené na získanie dát na základe existujúcich právnych predpisov, napr. Súdy alebo orgány presadzovania práva, ak existuje zodpovedajúce žiadosť na základe príslušného právneho základu.

Osobné údaje budú spracovávané až do odvolania súhlasu, zmazanie používateľského účtu alebo kým obmedzenie akékoľvek sťažnosti súvisiacej s zavedené vzhľadom k tomuto javu, že odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť spracovania, ktorý bol založený na dohode pred svojím vystúpením. Mám právo požadovať od správcu prístup poskytnutím svojich osobných údajov, opravu, vymazanie alebo obmedzenia spracovania, ako aj právo na prenos dát a právo na námietku a právo podať sťažnosť dozornému orgánu - predseda Úradu pre ochranu osobných údajov.

up
Sklep internetowy Shoper.pl